Het project werd gesubsidieerd door de Europese Unie in het kader van het Communautaire Initiatief INTERREG III-A met middelen van het Europese Structuurfonds voor Regionale Ontwikkeling alsmede het Ministerie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.
euregio-logo
Das Projekt wurde finanziell unterstützt durch die Europäische Union im rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III-A aus Mitteln des Europäischen Strukturfonds für regionale Entwicklung sowie durch das Wirtschaftsministerium des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.